Zijn er wettelijke regels voor de verhuur van woonboten in Amsterdam?

26-08-2015:
Nieuwe regels voor woonbootverhuur zijn in voorbereiding

In ‘Nadere regels toeristische verhuur op woonboten’ bepaalt het college in welke vorm toeristische verhuur op woonboten is toegestaan. Deze regels zijn hetzelfde als de regels die gelden voor woningen. Dit betekent dat de incidentele verhuur van een gehele woonboot is toegestaan voor een periode van maximaal 2 maanden (vakantieverhuur). Ook kan een gedeelte van een woonboot worden verhuurd als bed & breakfast. Voor beide vormen van toeristische verhuur geldt dat dit alleen is toegestaan mits er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden die zijn opgenomen in de nadere regels. De grond voor de nadere regels is artikel 2.3.6 lid 2 van de VOB.

Nadere regels toeristische verhuur van woonboten (concept)

Bed & breakfast op woonboten
Het is toegestaan op een woonboot bed & breakfast aan te bieden, mits wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden.

1.
maximaal 40% van de woonboot wordt gebruikt voor bed & breakfast.
2.
de verhuurder is tegelijkertijd hoofdbewoner van de woonboot en staat als zodanig ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (BPR, Basisregistratie personen).
3.
het aantal gasten dat tegelijkertijd wordt ontvangen bedraagt maximaal 4 personen.
4.
het starten van de bed & breakfast wordt vooraf gemeld bij het stadsdeel.
5.
er wordt een register bijgehouden, waarin de naam en woonplaats van de gast, de datum aankomst en vertrek, en het type identiteitsbewijs (een kopie is niet verplicht) worden vermeld.
6.
er wordt toeristenbelasting betaald
7.
in de bed en breakfast wordt geen alcohol geschonken tegen betaling

Vakantieverhuur op woonboten

Het aanbieden van een gehele woonboot voor vakantieverhuur is toegestaan, mits wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden.

1.
de verhuurder is tevens hoofdbewoner van de woonboot en staat als zodanig ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.
2.
de vakantieverhuur bedraagt maximaal 60 dagen per jaar.
3.
de verhuur is incidenteel, er is geen sprake van structurele, bedrijfsmatige verhuur.
4.
over de inkomsten wordt toeristenbelasting betaald
5.
de woonboot wordt niet aan meer dan 4 personen tegelijkertijd verhuurd.
6.
de woonboot voldoet aan de geldende brandveiligheidseisen.
7.
de huurders en/of gasten die op de woonboot verblijven, veroorzaken geen overlast voor omwonenden.