Belasting betalen over huurinkomsten?

Moet ik belasting betalen als ik mijn woonboot verhuur aan toeristen?

De belastingdienst geeft aan: Als je tijdens vakanties of een kort verblijf in het buitenland je woning verhuurt, dan blijft de woning ondanks de tijdelijke verhuur toch je eigen woning. Dat betekent dat je ook voor de periode van de tijdelijke verhuur het volgende aangeeft:

het eigenwoningforfait
de aftrekbare (hypotheek)rente en financieringskosten
eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

Daarnaast geef je 70% van de ontvangen huur over de verhuurperiode aan als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’.

De ontvangen huur is de door jouw berekende huurprijs, verminderd met de gemaakte kosten.

In de huurprijs mag je een vergoeding rekenen voor kosten die rechtstreeks samenhangen met de tijdelijke verhuur van de woning, bijvoorbeeld:

gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder
aan de huurder verleende service, zoals schoonmaken en wassen
advertenties en provisie

Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mag je niet aftrekken van de ontvangen huur.

Verhuurt u tijdelijk uw woning omdat deze te koop staat?